M100

฿26,900.00

• เครื่องรับ-ส่งสัญญาณเสียงแบบเคลื่อนที่/คาดเอว
• เปี่ยมประสิทธิภาพ กระทัดรัด ใช้งานง่าย ใช้ติดต่อสื่อสารกับนักดำน้ำโดยผู้ปฏิบัติการบนผิวน้ำ สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องตัว ขนาดตัวรับสัญญาณมีขนาดเทียบเท่าโทรศัพท์มือถือ
• เครื่องรับสัญญาณมีปุ่ม PTT (Push to Talk) และช่องเสียบชุดหูฟัง+ไมโครโฟน เครื่องทำงานอัตโนมัติเมื่อต่อชุดหูฟังกับตัวเครื่อง และเครื่องจะหยุดทำงานเมื่อถอดชุดหูฟังออก สายตัวรับ-ส่งสัญญาณยาว 10 เมตร
• ผู้ปฏิบัติการบนผิวน้ำสามารถกำหนดระยะสายที่หย่อนลงน้ำได้
• ช่องสื่อสาร 1 ช่อง แบตเตอรี่ 9 ใช้งานได้นาน 30 ชั่วโมง คลอบคลุมระยะ 200 เมตร
อุปกรณ์ประกอบด้วย
• เครื่องรับ-ส่งสัญญาณ ร้อมสายสัญญาณยาว 10 เมตร
• ชุดหูฟัง + ไมโครโฟน
• ไขควง
Categories: ,

Description