สายเคเบิ้ล ALPHA PRO X DIVERS

สายเคเบิ้ลคุณภาพระดับมืออาชีพ (ยาว 50 เมตร) (สามารถซื้อเพิ่มได้) สายสีเหลืองเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. รับแรงดึง 4,000 นิวตัน สามารถสั่งความยาวตามที่ต้องการได้ (สูงสุด 200 เมตร/ กระเป๋าจุได้สูงสุด 100 เมตร)
Categories: ,

Description