PORTABLE AIR CONTROL MODULE (ACM)

• เครื่องควบคุมการจ่ายอากาศแบบพกพา น้ำหนักเบา พร้อมเครื่องมือสื่อสาร (option เพิ่ม)
• กรณีใช้เครื่องมือสื่อสาร สามารถติดตั้ง ALPHA PRO X DIVERS เข้ากับ ACM (ไม่รวมชุดอุปกรณ์สื่อสารใต้น้ำ) สื่อสาร 2 ทางกับ นักดำน้ำไม่เกิน 2 คน สายเคเบิ้ลหย่อนควบคู่ไปกับท่ออากาศ
• Depth Gauge/ Pneumo System หน้าปัดแสดงความลึกได้ตั้งแต่ 0-40 เมตร แนะนำให้ใช้งานไม่เกินความลึกที่ 40 เมตร
• Depth Monitoring/ Pneumo Knob ใช้วัดการไหลของอากาศที่แต่ละความลึก
• หัวต่อสเตนเลสมีความแข็งแรง ทนการกัดกร่อน มีวาล์วปิดแยกการจ่ายอากาศนักดำน้ำแต่ละคนได้
• Regulator Adjustment Knob ควบคุมแรงดันอากาศที่ส่งไปยังนักดำน้ำแต่ละคนได้ตามต้องการ
• Sector Valve Handle สำหรับเลือกใช้ถังอากาศ สามารถเปลี่ยนถังอากาศทีละใบได้โดยไม่กระทบการใช้งาน
• High Pressure (HP) Supply Gauge แสดงแรงดันอากาศในถังแต่ละใบ
Categories: ,

Description